Trending Topik

17. Have dan Has (Mempunyai)

Have dan Has punya arti sama yaitu "mempunyai", yang membedakan adalah penggunaan subjeknya

Have digunakan utk subjek (I, you, they, we)
Contoh :
  • I have a car
  • You have 3 apples
  • They have a big house
  • We have a pen
  • The boys have some books (subjek jamak dianggap "they")
Has digunakan utk subjek (she, he, it)
Contoh :
  • She has a pencil
  • He has 2 cars
  • It has a pen
  • The cat has a fish (subjek tunggal dianggap "it") 

Previous
« Prev Post